x-plane.org

22 September 2020

O mé tříleté zkušenosti s x-plane.org portálem.

My three years of experience with x-plane.org portal.

↪ Read more

Nové stránky

22 September 2020

Tak mě okolnosti nějak dokopaly k tomu, abych zrušil svůj starý web na freehostingu webzdarma, který se točil veskrze kolem FS2004. Ten běžel na redakčním systému phprs který už pár let nebyl aktualizován. Provoz na starém webu v podstatě obstarávali už jen roboti.

↪ Read more

Tyto stránky nepoužívají žádné cookies, sledovací prvky, sociální fíčury, či reklamní moduly.

This site do not use any cookies, tracking elements, social sites features, or advertisement modules.

Kontakt: willhelm(a)seznam.cz