Download

Work still in progress: Concorde NATs fixes, Carenado menu mod etc.

OK-TAN L-410 fictional UPS livery OK-TAN (withdrawn from previous org placement)
9N-AKZ L-410 Summit Air livery 9N-AKZ (part of my "Nepal" project)
DU-X Spitfire F Mk IXc No. 312 Squadron RAF SL526 DU-X (withdrawn from previous org placement)
OK-VAR Eclipse 550 NG fictional CVARS livery OK-VAR (withdrawn from previous org placement)
OK-KHN SF-260D fictional livery OK-KHN (withdrawn from previous org placement)
OK-AUD 06

Eurofox livery OK-AUD 06 - Flightsim.cz

OM-LIN Eurofox livery OM-LIN - Flightsim.cz (Na Jirkovo přání)
OM-LAN Eurofox livery OM-LAN - Flightsim.cz (Na Manovo přání)
C-LUMB Mil Mi-2 fictional livery C-LUMB Fictional livery for Quatam River Scenery
0717 Mil Mi-2 livery CAF-0717 v2 - Flightsim.cz
EC135 PCR

EC135v4 Policie ČR (OK-BYE a OK-BYC) - Flightsim.cz

OK-IBA Cirrus SR22 livery OK-IBA - for HMB project - Flightsim.cz
EC135 Alfa Helicopter a Heliair

EC135v5 Alfa Helicopter a Heliair (OK-AHG, OK-NIK, OE-XVG, OE-XVH) - Flightsim.cz

Mi-2 OK-ATA

Mil Mi-2 fictional Aerotaxi livery OK-ATA

GHD_LKMT Ground Handling Deluxe livery for Leos Janacek Ostrava Airport GHD_LKMT
YAk-40 ENG mod 1.2 Yak-40 XP11 VK mod 3.5 - English mod 1.21

place for next project...
...Yak-40 "XP11 v3.5 mod" English mod v1.21


It all started with Milo´s request on Flightsim.cz forum - to have AZS switches in off position as we were used prior v3.5 "VK" mod.

I solved it with quite simple FlyWithLua script, and then I decided to ammend some small issues which English version have. And for some time I already had in head an idea to get Jeff´s English soundpack for FS2004 Suprunov Yak-40 working in XPL. So I did it and soon published my English mod v1.0. But I was not fully satisfied. There was mix of Jeff´s audiofiles with Russian callouts and some other issues. Then I found the method how to create my own sounds and I was no longer limited by existing sound files.

At the end modification v1.2 not only fix some problems, which you probably encountered, if you wanted to run Yak-40 in English version in XP11, but also add 132 new sounds heavily inspired by Supronov YAk-40 sounds, ZIBO B738 and FSPassengers: GPU now "run", when is enabled in ground menu, there is 8 minutes long boarding sound, full cabin ambience sound loop, 6 minutes long unboarding sound, Captain, First Officer and Flight Attendant callout sets.

Here are some callout samples:

First Officer (Nuance Malcolm (UK) voice)

 

Captain (Nuance Tom (US) voice)

 

Flight Attendant (Nuance Zoe (US) voice)

 

And I replaced default GPU with new model of Praga SUEZ M2 with day/night texture, power cable, working lights.

Please pay attention to informations and install instructions in read_me.txt !!!

Ground Handling Deluxe set from my screenshots is WIP and not part of this mod. :)

Dependencies:

Yak-40 XP11 v3.5 from: VK (or direct link to GD download if you are not friend with Azbuka)

 Xchecklist plugin

FlyWithLua NG plugin

Thanks to all people who somehow helped me during development (full credits in readme) but Miloslav "Milo" Hreško deserve special thanks for his great help with sound effects and scripts betatesting.

Releases:

v1.0 - 31.10.2021

v1.1 - 02.11.2021

v1.2 - 26.11.2021

v1.21 - 06.12.2021 (Ammended v1.2)

Yak-40_v3.5_English_mod_v1.21.zip Download 197,7 MB hosted on mega.nz
LKMT livery for Ground Handling Deluxe


Při vylepšování Ivošovy LKMT pro XP11, jsem si vytvořil i liverku pro pozemní vozidla pluginu Ground Handling Deluxe.

Liverka obsahuje:

 • Sanitku MSK
 • Baggage traktorek (s kabinou v dešti)
 • Catering gastroAIR
 • cisternu LUKOIL
 • Pozemní zdroj
 • Kontejnerový nakladač
 • Pásový nakladač
 • Autobus MSK
 • Schody vysoké (kryté v dešti)
 • Schody nízké
 • Dodávka LKMT
Pro správnou funkci je potřeba mít instalován placený GHD plugin.

Prosím po stažení věnujte pozornost instrukcím v LKMT_read_me.txt !!!

Vydáno 8.11.2021

During some small improvements of FSPilot´s LKMT scenery for XP11, I created also a livery for plugin Ground Handling Deluxe.

Livery contain:

 • Ambulance of Moravian-Silesian region
 • Baggage tractor (with cabin in rain)
 • Catering gastroAIR
 • fuel truck LUKOIL
 • GPU
 • Container loader
 • Belt loader
 • Bus of Moravian-Silesian region
 • Steps high (covered in rain)
 • Steps low
 • Van LKMT
GHD plugin is needed for proper function.
After download please read carefully instructions in LKMT_read_me.txt !!!

Released November 11, 2021

GndHandling_LKMT.zip Download 45,5 MB hosted on mega.nz
Mil Mi-2 livery OK-ATA


Pro poletování nad Moravou a Čechy jsem si pro radost odderivoval z Líňské 0717 fiktivní liverku Aerotaxi. Provedení v typicky žluté s charakteristickými taxi pruhy na dveřích. Tématicky sestřičku na palubní desce nahradila nejznámější pasažérka létajícího taxi - Leeloo, updatu se dočkaly i časopisy na sedačce kopilota.

Fiktivní Aerotaxi liverka  OK-ATA pro Mil Mi-2 od Minse - "Ekre" Mod.

 • Load Menu z 0717
 • opraven Ekreho originální rozměr "Pictureframe_s.png" z 1400x1400px na 1024x1024px (1400x1400 není mocninou dvou a tato textura působila grafické artefakty - přiložen i upravený zdrojový psd)
 • Checklist pro X-Checklister, který je z 99% plně automatický a bere nyní Minsovy i Ekreho Custom Datarefy.
Pro správnou funkci je potřeba mít instalován X-Checklister plugin.

Prosím po stažení věnujte pozornost instrukcím v read_me.txt !!!

Vydáno 28.9.2021

For my fun and flights above Moravia and Bohemia I created from previous 0717 livery a fictional Aerotaxi livery. Typical yellowcab colour with characteristic taxi stripes on doors. Nurse picture on dashboard was replaced by most famous taxi passenger Leeloo and magazines on copilot seat were updated as well. 

Fictional Aerotaxi OK-ATA livery for the Mil Mi-2 by Mins - "Ekre" Mod.

 • Load Menu from 0717
 • corrected Ekre´s original "Pictureframe_s.png" size from 1400x1400px to 1024x1024px (1400x1400 is not power of two size and it caused a graphical glitches - repaired psd included)
 • Checklist for X-Checklister, which is 99% automatic based on Mins and Ekre´s custom datarefs.
X-Checklister plugin is needed for proper function of checklist.
After download please read carefully instructions in read_me.txt !!!

Released September 28, 2021

OK-ATA.zip Download 33,6 MB hosted on mega.nz
EC135 Alfa Helicopter a Heliair


Liverky Alfa Helicopter a Heliair pro EC135v5 od Rotorsim:

OK-AHG Alfa Helicopter (Kryštof 09) - Olomouc
OK-NIK Alfa Helicopter (Kryštof 04) - Brno
OE-XVG Heliair (Kryštof 05) - Ostrava
OE-XVH Heliair (Kryštof 12) - Jihlava

Vydáno 7.12.2020

Alfa Helicopter and Heliair liveries for Rotorsim EC135v5:

OK-AHG Alfa Helicopter (Kryštof 09) - Olomouc
OK-NIK Alfa Helicopter (Kryštof 04) - Brno
OE-XVG Heliair (Kryštof 05) - Ostrava
OE-XVH Heliair (Kryštof 12) - Jihlava

Released December 7, 2020

EC135v5_Heliair_Alfa_Helicopter.zip Download 33,2 MB hosted on Flightsim.cz
Eurofox livery OM-LIN


Na přání Jirky Masníka.

Liverka OM-LIN pro třeskoprskolet EuroFOX od VSkyLabs.
Konkrétně pro ostruhovou variantu EUROFOX 220.

Jde o pokus přiblížit se v rámci možností co nejvíce reálnému OM-LIN.

Vzhledem k tomu, že paintkit "je na spadnutí" od roku 2018, vytvořil jsem si z výchozí liverky svůj vlastní.
Bohužel model je namapován dost tragicky, a výsledné dílo je sice podle reálné předlohy, nicméně s některými změnami díky limitaci UV mapování.

 • Trup nemá barvy až po směrovku, protože v jeho levé části je oboustranně namapovaná směrovka.
 • Podvozková obruč, aerodynamické kryty kol a část zadní ostruhy jsou namapovány na kapotu motoru, takže nešly udělat červeně pokud má být kapota motoru bílá.
 • Na křídle bylo díky zvláštní UV singularitě nutno udělat červenou náběžku a široký červený pruh protáhnout až do konců křídel.
 • Texty bylo potřeba velikostně upravit a umístit do částí trupu kde je UV mapování nedeformovalo, nebo alespoň nedeformovalo tak moc.

Pokud VSkyLabs splní slib a předělají UV mapování modelu, plánuji tuto liverku opravit.

Vydáno: 21.2.2020

Created on Flightsim.cz admin JM request.

OM-LIN livery for the VSkyLabs EuroFOX.
Intended for "taildragger" EUROFOX 220 variant.

It is my best try to get as close as possible to real OM-LIN.

Because paintkit for this plane "is promised soon" since 2018, I created from default livery my own.
Unfortunatelly model have a really peculiar UV mapping, so result is according a real livery, however with some changes due UV map limitations.

 • Fuselage is not painted till rudder, because on left side of fuselage are mapped both sides of rudder itself.
 • Main gear mount, fairings and part of end spur are mapped on engine hood, and is impossible to have these parts in different colour.
 • On wing was necessary to paint a leading edge and extend a wide red stripe till the ends of wing due to the strange UV singularity in these parts.
 • Texts and registrations were necessary to downsize and place them into the parts of fuselage where they were not (or at least not so much) deformed.

If VSkyLabs keep promises and improve and update UV mapping of this plane, I intend to repair this livery.

Released: February 21, 2020

OM-LIN.zip Download 8,23 MB hosted on Flightsim.cz
Eurofox livery OM-LAN


Vytvořeno na Manovo přání.

Liverka OM-LAN pro třeskoprskolet EuroFOX od VSkyLabs.
Konkrétně pro variantu EUROFOX 240.

Jde o pokus přiblížit se v rámci možností co nejvíce reálnému OM-LAN.

Vzhledem k tomu, že paintkit "je na spadnutí" od roku 2018, vytvořil jsem si z výchozí liverky svůj vlastní.
Bohužel model je namapován dost tragicky, a výsledné dílo je sice podle reálné předlohy, nicméně s některými změnami díky limitaci UV mapování modelu.
- Trup nemá barvy až po směrovku, protože v jeho levé části je oboustranně namapovaná směrovka.
- Spodní část trupu zůstává bílá, protože je namapovaná na horní část křídla.

Vydáno: 25.02.2020

Created on Flightsim.cz user Mano request.

OM-LAN livery for the VSkyLabs EuroFOX.
Intended for EUROFOX 240 variant.

It is my best try to get as close as possible to real OM-LAN.

Because paintkit for this plane "is promised soon" since 2018, I created from default livery my own.
Unfortunatelly model have a really peculiar UV mapping, so result is according a real plane livery, however with some changes due UV mapping limitations.
- Fuselage do not have paint till rudder, because on left side of fuselage are mapped both sides of rudder itself.
- Fuselage belly is white because it is mapped together with top side of the wing.

Released: February 25, 2020

OM-LAN.zip Download 8,55 MB hosted on Flightsim.cz
Eurofox livery OK-AUD 06


Fiktivní liverka OK-AUD 06 pro hadraplán Eurofox od VSkyLabs.

Jde o reminiscenci starší verze Eurofoxu OK-AUD 05, vytvořenou z výchozí modré liverky.

Vydáno: 18.2.2020

Fictional livery OK-AUD 06 for the VSkyLabs Eurofox available here.

It is reminiscence on older version of Eurofox OK-AUD 05, made from default blue livery.

Released: February 18, 2020

OK-AUD_06.zip Download 8,32 MB hosted on Flightsim.cz
HMB Cirrus SR22 livery OK-IBA


Liverka "OK-IBA" pro freeware Cirrus SR22 od HMB.

Vydáno: 29.07.2020

OK-IBA livery for freeware Cirrus SR22 from HMB.

Released: July 7, 2020

OK-IBA.zip Download 82,04 MB hosted on Flightsim.cz
EC-135 Policie ČR OK-BYE & OK-BYC


"Jednovečerní" liverky PČR "OK-BYE" a "OK-BYC" pro EC-135 v4 od Rotorsim.

Fungují dobře i s EC-135 v4 Plus Mod, jen je potřeba z nějaké jiné liverky plus modu do složek OK-BYE a OK-BYC dokopírovat textury plus módu:

Sitze.png
rotor.png
KufenOff.png
Kufen-hoch.png
kennung_LIT.png
kennung.png
145T2_winch_links.png
135skid_NRM.png
135skid.png

Vydáno 22.4.2020

Czech Police "OK-BYE" and "OK-BYC" liveries for Rotorsim EC-135 v4.

Working also with EC-135 v4 Plus Mod, you just need to copy from some livery of plus mod into the folders OK-BYE and OK-BYC following textures:

Sitze.png
rotor.png
KufenOff.png
Kufen-hoch.png
kennung_LIT.png
kennung.png
145T2_winch_links.png
135skid_NRM.png
135skid.png

Released April 22, 2020

EC135_PCR.zip Download 2,5 MB hosted on Flightsim.cz
Mil Mi-2 livery CAF-0717 (v2)


Když už jsem strávil týden tvorbou paintkitu pro Minsovu Mi2 kvůli předchozí C-LUMB liverce, řekl jsem si, že by toho bylo škoda nevyužít i pro nějakou zajímavou liverku podle reálné předlohy. Vybral jsem si Líňskou 0717, ke které se mi povedlo najít celkem solidně podkladů. Po několika testovacích letech na CVARS jsem se k ní vrátil, opravil Ekreho chybu v jedné textuře, předělal "load menu" a udělal xchecklist skoro komplet navázaný datarefy a tak vznikla:

Líňská Kryštof 7 "0717" pro Mil Mi-2 od Minse - "Ekre" Mod.
Změny v2:

 • přidáno nové Load Menu
 • opraven Ekreho originální rozměr "Pictureframe_s.png" z 1400x1400px na 1024x1024px (1400x1400 není mocninou dvou a tato textura působila grafické artefakty - přiložen i upravený zdrojový psd)
 • přidán nový Checklist pro X-Checklister, který je z 99% plně automatický a bere nyní Minsovy i Ekreho Custom Datarefy.
Pro správnou funkci je potřeba mít instalován X-Checklister plugin.

Prosím po stažení věnujte pozornost instrukcím v read_me.txt !!!

Vydáno 10.4.2020

After I spent a week of my free time by creating paintkit for Mins´s Mi2 because of my previous C-LUMB livery, I though it would be shame to not use it also for some rela model. I chosen CAF-0717, for which I was able to find some references. After several test flights on CVARS I return to my first version and repair Ekre´s mistake on one texture, remade a "load menu" and created xchecklist almost completly binded on both Mins and Ekre´s datarefs and I made:

CAF SAR "0717" - Christoph 7 livery for the Mil Mi-2 by Mins - "Ekre" Mod.
Changes in v2:

 • added new Load Menu
 • corrected Ekre´s original "Pictureframe_s.png" size from 1400x1400px to 1024x1024px (1400x1400 is not power of two size and it caused a graphical glitches - repaired psd included)
 • created new Checklist for X-Checklister, which is 99% automatic based on Mins and Ekre´s custom datarefs.
X-Checklister plugin is needed for proper function of checklist.
After download please read carefully instructions in read_me.txt !!!

Released April 10, 2020

CAF-0717_v2.zip Download 30,8 MB hosted on Flightsim.cz
Mil Mi-2 fictional livery C-LUMB


Fiktivní liverka "Dřevorubec" C-LUMB pro Mil Mi-2 od Minse - "Ekre" Mod.
Tvořeno hlavně pro poletování kolem Quatam River od ProStrike Studio.

Inspiraci jsem našel mezi kanadskými helikoptérami v Bell-204B C-FBHY.

Protože jsem nebyl schopen najít k téhle mašině paintkit, vytvořil jsem si vlastní z výchozí "UN" liverky, kde jsem při té přílěžitosti opravil pár desítek chybějících nýtů a dalších detailů.

Vydáno: 4.4.2020

Fictional "Lumberjack" C-LUMB livery for the Mil Mi-2 by Mins - "Ekre" Mod.
Made with Quatam River scenery by ProStrike Studio in mind.

Inspired by Canadian Bell-204B C-FBHY.

Because I was not able to find paintkit for this helicopter, I created from default "UN" livery my own layered paintkit, repairing some riveting and small details in the process.

Released April 4, 2020

C-LUMB.zip Download 23,9 MB hosted on mega.nz
SF-260D fictional livery OK-KHN


Fiktivní liverka OK-KHN pro JRollonovu SIAI-Marchetti SF-260D
Tohle éro mi připomíná slavný Československý Z-142 a mnoho pěkných hodin s free modelem Tibora Kókaie v FS2004. (Liverku jsem tvořil předtím, než Tiborův tým dokončil Z-142 pro XP11.)
Protože mám "blbý zlozvyk" mít svou liverku pro každé XP11 éro se kterým rád lítám, pokusil jsem se SF-260 převléct do typického kabátku "Z-142".  

Kromě prací na samotné žluto-červené liverce jsem:

 • Změnil značení paliva na křídlech "USE 91/96 O.C.T." (jenž bylo používáno hlavně u armádních verzí) na "USE 100 O.C.T." což koresponduje i s menu Simcoders pluginu a "modrou barvou" paliva.
 • Přidán štítek AVGAS 100LL na vnitřní stranu palivových víček přídavných nádrží.
 • Změna sluchátek ve "stylu David Clark" s logem Simcoders na "David Clark".
 • Změněny "Sennheiser" sluchátka u modelu pilota na "David Clark" aby to sedělo s modelem sluchátek v interiéru (Protože výchozí stav, kdy v jednom pohledu jsou zelené a v druhém černé mě priváděl k šílenství).
 • Nahrazeno trupové značení "260 AM" na "260 D" (postranní efekt: opraven zdvojený text značení a sériového čísla na ocase - chyba z dodávaného paintkitu)

Vydáno 27.4.2019

Fictional OK-KHN livery for the JRollon´s SIAI-Marchetti SF-260D
This aircraft reminds me famous Czechoslovakian trainer Z-142 and hours of fun with Tibor Kókai´s free model back in FS2004. (I created this livery before his team released Z-142 for XP11.)
As I have a "bad habit" to make a personalized livery for each XP11 aircraft which I really like to fly, I tried to make a SF-260 looks "Z-142 like".  

Apart of tailoring SF-260 to the famous Z-142 yellow-red livery, I:

 • Changed fuel Markings on wings "USE 91/96 O.C.T." (which was used mainly in military versions) to "USE 100 O.C.T." which correspond with Simcoders fuel menu and "blue colour".
 • Added AVGAS 100LL decal to wingtips fuel flap internal side.
 • Changed Headset from "David Clark like" with Simcoders label to "David Clark".
 • Changed pilot´s model headset "Sennheiser" to "David Clark" unify it with headset in interior model (Because default state turn me mad, when I had in one view green headset and in second Black one).
 • Replaced fuselage aircraft type labels "260 AM" to "260 D" (by-efect: remedy of double type and SN label on tail which comes with default paintkit)

Released April 27, 2019

OK-KHN.zip Download 32,2 MB hosted on mega.nz
Eclipse 550 NG fictional CVARS livery OK-VAR

Fiktivní CVARS liverka pro Aerobask Eclipse 550 NG

Reminiscence na osmdesátkové liverky CSA, tvořeno z výchozí bílé textury pomocí techniky colour overlay v Photoshopu. Prostě jsem chtěl vědět jak bude Eclipse 550 vypadat v jednoduchém geometrickém designu 80. let.

Vydáno 2.4.2019

Fictional CVARS livery for the Aerobask´s Eclipse 550 NG

It is reminiscence of CSA liveries from 80´s, made from default white livery by colour overlays in Photoshop. I simply want to know how Eclipse 550 will look in simple geometry design of 80´s.

Released April 2, 2019

OK-VAR.zip Download 15,1 MB hosted on mega.nz
No. 312 Squadron RAF Spitfire F Mk IXc SL527 DU-X Livery


Liverka pro Supermarine Spitfire Mk IX V11 letadla originálně vytvořeného Heinzem Dziurowitzem.

https://en.wikipedia.org/wiki/No._312_(Czechoslovak)_Squadron_RAF

Poznámka pro historické puristy: Považuji tento repaint za fiktivní, pouze inspirován  historií. Udělal jsem si jej jako připomínku svých krajanů, kteří létali nad nebem Albionu během 2. světové války a v jistém bodě jsem musel rezignovat na 100% historickou věrnost, protože se mi zdálo nemožné jí dosáhnout kvůli protichůdným něbo chybějícím referencím (zvláště těm barevným), nesedící verzi modelu letadla atd.     

Originál letadlo:

Domhenry, Heinz Dziurowitz, Will Davies Supermarine Spitfire Mk IX 1.0

Vydáno 11.1.2019

This paint is for the Supermarine Spitfire Mk IX V11 version originally developed by Heinz Dziurowitz.

https://en.wikipedia.org/wiki/No._312_(Czechoslovak)_Squadron_RAF

Note for all history purists: I consider this repaint as fictional, only inspired by real history. I did it as reminder of my fellow-countrymen who flew over the Albion during WWII and in some point I resigned on 100% historical accuracy as it seems to me as simply impossible to reach, due to mixed references, missing contemporary pictures (espetially with colours), not matching plane model etc.     

Original plane:

Domhenry, Heinz Dziurowitz, Will Davies Supermarine Spitfire Mk IX 1.0

Released January 11, 2019

RAF-312Sqn_DU-X_SL527.zip Download 8,7 MB hosted on mega.nz
L-410 Summit Air livery 9N-AKZ


Liverka Summit Air pro Let L-410 od Mihalyho "kgsy" Albertiho.

Čistý vnější vzhled, podobně jako u mé předchozí cargo liverky "OK-TAN", přidány drobné detaily podle reálné armádní "1134", opravena kontrolka zasunutých klapek v kokpitu, přidány protiskluzové obdélníky na krytech podvozku. Summit Air používá čistě bílý interiér se sedadly v černé kůži, změnil jsem v původním interiéru alespoň logo manx2.com na podhlavníčcích na logo Summit Air.

Pro "kompletní zážitek" můžete změnit registrační číslo na panelu a volací znak letadla editací souboru L410.acf kde změňte:

P acf/_callsign HA-LAR (HA_LAR !!! v 1.2.0 beta verzi)

P acf/_tailnum HA-LAR (HA_LAR !!! v 1.2.0 beta verzi)

na

P acf/_callsign 9N-AKZ

P acf/_tailnum 9N-AKZ

(Děkuji Mihalymu za jeho radu jak změnit tento malý detail)

V případě, že používáte modifikaci z x-flight.su - změňte "tail number" parametr v souboru regnum.lua, v adresáři "Custom Avionics".

Letadlo ke stažení zde: x-plane.hu

Prohlášení: Tuto liverku jsem tvořil od nuly na základě referencí z airliners.net a LET Kunovice (Aircraft industries a.s.) protože s kvalitou existující Summit Air liverkou na org portále jsem nebyl spokojen.


Vydáno 06.07.2020

Summit Air livery for the Let L-410 of Mihaly "kgsy" Alberti.

Clean outside look, similar to my previous cargo livery "OK-TAN", added small details according real CAF "1134", repaired "flaps rectracted" controll light in cocpit, added antislip rubber rectangles on top of landing gear covers. Despite Summit Air use in their real planes clean white interior with black leather seats - I at least changed in original interior manx2.com logo on headrests covers for Summit air logo.

For "complete feel" you can change tail number on the front panel and callsign by opening your L410.acf file in the editor and change lines:

P acf/_callsign HA-LAR (HA_LAR !!! in 1.2.0 beta version)

P acf/_tailnum HA-LAR (HA_LAR !!! in 1.2.0 beta version)

to

P acf/_callsign 9N-AKZ

P acf/_tailnum 9N-AKZ

(Thanks Mihaly for hint how to change this small detail)

In case you are using modification from x-flight.su - change a "tail number" parameter in regnum.lua in "Custom Avionics" folder.

Aircraft download at: x-plane.hu

Declaration: this livery was made sfrom scratch based on referencies from airliners.net and LET Kunovice (Aircraft industries a.s.) because I was not satisfied with quality of existing Summit Air livery on org portal.

 
Released July 06, 2020

Summit Air (9N-AKZ).zip Download 70,6 MB hosted on mega.nz
L-410 fictional UPS livery


Fiktivní liverka UPS pro Let L-410 od Mihalyho "kgsy" Albertiho pro vaše lety FSEconomy.

Čistý vzhled, detaily popisků podle fotek reálné CAF "1134", přidány protiskluzové nášlapové obdélníky na krytech podvozku, opravena kontrolka zasunutých klapek v kokpitu u níž mi vadil "opotřebovaný vzhled". 

Pro "kompletní zážitek" můžete změnit registrační číslo na panelu a volací znak letadla editací souboru L410.acf kde změňte:

P acf/_callsign HA-LAR (HA_LAR !!! v1.2.0 beta verzi)

P acf/_tailnum HA-LAR (HA_LAR !!! v 1.2.0 beta verzi)

na

P acf/_callsign OK-TAN

P acf/_tailnum OK-TAN

(Děkuji Mihalymu za jeho radu jak změnit tento malý detail)

V případě, že používáte modifikaci z x-flight.su - změňte "tail number" parametr v souboru regnum.lua, v adresáři "Custom Avionics".

Letadlo ke stažení zde: http://x-plane.hu/L-410/


Vydáno 12.5.2018

Fictional UPS livery for the Let L-410 of Mihaly "kgsy" Alberti and your FSEconomy flights. Enjoy!

Clean look, added some signs according real CAF aircraft "1134", antislip rectangles on "gear wings", corrected retracted flaps light in interior - which "worn look" turned me mad. 

For "complete feel" you can change tail number on the front panel and callsign by opening your L410.acf file in the editor and change lines:

P acf/_callsign HA-LAR (HA_LAR !!! in 1.2.0 beta version)

P acf/_tailnum HA-LAR (HA_LAR !!! in 1.2.0 beta version)

to

P acf/_callsign OK-TAN

P acf/_tailnum OK-TAN

(Thanks Mihaly for hint how to change this small detail)

In case you are using modification from x-flight.su - change a "tail number" parameter in regnum.lua in "Custom Avionics" folder.

http://x-plane.hu/L-410/

 
Released May 12, 2018

OK-TAN.zip Download 46,4 MB hosted on mega.nz

Tyto stránky nepoužívají žádné cookies, sledovací prvky, sociální fíčury, či reklamní moduly.

This site do not use any cookies, tracking elements, social sites features, or advertisement modules.

Kontakt: willhelm(at)seznam.cz