Willhelm.info Home page


Rozhodl jsem se pro vytvoření osobních stránek v reakci na neutěšenou situaci na org fóru. Chtěl jsem místo, kde budu moci svobodně sdílet svou tvorbu, nad kterou budu mít plnou kontrolu, beze strachu z cenzury a přehnané politické korektnosti.

Na těchto stránkách vás nebudu nutit přijímat cookies, vypínat adblock, sdílet svou polohu, poskytovat své osobní údaje ani používat sociální sítě.

Pokud byste mi chtěli nabídnout spolupráci na nějakém zajímavém projektu, kde by se uplatnily moje dovednosti s Blenderem, Photoshopem, PTC Creo, WEDem, můžete mě kontaktovat na e-mailové adrese v zápatí těchto stránek, kde mě můžete nahlásit i případné chyby, nefunkční odkazy atd.

I decided to create my personal web pages after situation on org forum became unbearable for me. I wanted a place where I can share my creations and where I will have full control of my content, without fear of the censorship and exaggerated political correctness.

On these pages I will not force you to accept any cookies, disable adblocks, share your location, provide personal data or use social sites accounts.

If you would like to offer to me a cooperation on some interesting project, where my Blender, Photoshop, PTC Creo, WED skills would be helpful, you can contact me via e-mail address placed at bottom of these pages, you can also use it to inform me about potential bugs, missing links etc.

Tyto stránky nepoužívají žádné cookies, sledovací prvky, sociální fíčury, či reklamní moduly.

This site do not use any cookies, tracking elements, social sites features, or advertisement modules.

Kontakt: willhelm(at)seznam.cz