Projekt Orthomania

ARC ZL16 Ortho CZ/SK

Projekt ukončen. Hotovo jen 6 dlaždic z 34. Projekt časově náročný. Při retušování okrajových textur v jednom čtverci je problém s tím, aby to hezky vázalo sousední čtverec. V určité fázi jsem tak přestal být s výsledkem spokojen. Naději mi dávaly pokusy Milana Lisnera s hromadnou úpravou textur ortha ze ZonePhoto.org a pak jsem narazil na práci Romana Golovinova a jeho Ortho Rakouska. Výsledek je subjektivně velmi pěkný. Proto jsem jej oslovil a požádal o podobné zpracování CZ a SK regionu a rozhodl jsem se tento projekt financovat.

Výsledek je ke stažení bohužel jen přes torrent:

magnet:?xt=urn:btih:PFENLWIMGIULRXMMJHFOANW7V6OCCDYZ
Kathmandu - Lukla Ortho ZL17

Můj první pokus o vlastní ortho a eliminaci některých obecných problémů ortha - mraky, barevné a sezónní přechody textur. Volba padla na oblast mezi Luklou (VNLK) a Kathmandu (VNKT) - kde v XP11 rád proháním Do-228 (Tara,Simrik), L-410 (Summit Air), PC-6 (Tara)

Zdroj ARC, ručně retušované mraky, pokus i o barevnou korekci jednotlivých čtverců, aby mezi nimi nebyly až tak velké skoky.

Kathmandu je tvořeno v Ortho4XP v1.3 - podklad HDmesh od AlPilotX
Doporučuji free Tribhuvan Intl Airport VNKT 1.0.2 od Kapila Gyawaliho, která vypadá lépe než placená VNKT od Cami De Belis. (A subjektivně sedí i mnohem lépe s orthem.)

Lukla, Tumlingar, Everest a Riog jsou tvořeny pro placený Everest Park 3D v Ortho4XP v1.2 s pomocí před připravených elevačních dat F.Daineseho
(Odzkoušeno a nefunguje v Ortho4XP v1.3 - kde to deformuje dráhu v Lukle.)

!!! Musíte vlastnit Everest Park 3D a aplikovat Ortho4XP patch !!!
Patch ke stáhnutí zde (F.Dainese onedrive).

1. Zálohovat
2. Smazat adresář Mesh_Himalaya
3. Z archivu patche na odkazu výše nakopírovat a přepsat vše ze složky "Replace these files" (Himalaya_Scenery a MHimalaya_lib)

Overlay vrstva je vytvořena tak, že pokrývá komplet celý Nepál - ne jen dlaždice projektu. Pro případ, že si budete chtít vytvořit další dlaždice v Nepálu, nebo že se časem rozhodnu projekt rozšířit.

Omlouvám se za hosting archivů na uloz.to - vím je to pro toho kdo stahuje buď drahé, nebo extrémně pomalé. Pro větší data už tento hosting v budoucnu nebudu používat.

Prohlášení: Z umístění na uloz.to nemám žádný finanční profit.

Vydáno 06/2020

My first attemp for ortho scenery and ellimination of some basic ortho´s problems - clouds, colour  and seasonal differences of textures. I choose area between Lukla (VNLK) and Kathmandu (VNKT) where I like to fly in XP11 with Do-228 (Tara,Simrik), L-410 (Summit Air), PC-6 (Tara)

Souce ARC, manually retouched clouds, attempt to colour match the squares to decrease texture colour difference.

Kathmandu is made with Ortho4XP v1.3 - with HDmesh by AlPilotX
I highly recommend free Tribhuvan Intl Airport VNKT 1.0.2 by Kapil Gyawali,
rather then strange looking payware VNKT by Cami De Belis. (By my opinion Kapil´s VNKT also better match on Ortho.)

Lukla, Tumlingar, Everest and Riog are created for paid Everest Park 3D in Ortho4XP v1.2 with use of premade elevation data by F.Dainese
(Tested and do not work in Ortho4XP v1.3 - which deform an runway in Lukla.)

!!! You must own Everest Park 3D and apply Ortho4XP patch !!!
You can download patch here on F.Dainese onedrive.

1. Backup
2. Delete folder Mesh_Himalaya
3. From patch archive copy and replace all files from folder "Replace these files" (Himalaya_Scenery a MHimalaya_lib)

Overlay scenery is created for whole Nepal - not only project five tiles. For case you will decide to create another Nepal tiles, or I will decide to expand this project.

I have to apologize for hosting of archives on uloz.to - I know for downloader it is either paid or extremly slow. For big files I will not use this hosting anymore.

Declaration: From placing the files on uloz.to I do not have any profit.

Released 06/2020


Použité nástroje | Used tools:
Ortho4XP 1.2
Ortho4XP 1.3
HD Mesh by AlPilotX
Ortho4XP mesh patches by Frank Dainese
Nvidia D3D/DDS plugin for Photoshop

Rozsah projektu | Project coverage:

Nepal Ortho ZL17 project coverage

11.3.2024 Jak mě upozornil kamarád, tak uloz.to vyplo funkci sdílení souborů, takže na linky níže se dostanu jen já jako majitel uploadu. Vzhledem k tomu, že jde o XP11 projekt a podpora ortha v XP12 je zatím nejistá, nebudu zatím hledat nový hosting pro těchto cca 26GB. Linky mazat nebudu, ale projekt mám jako zastaralý a pokud se do 03/2025 nějak nevyřeší situace s ortho mapami v XP12, nebo se mi neozve nějaký dobrodinec který má o data zájem a volný hosting na 26GB, projekt za rok smažu.

Unfortunatelly uloz.to turned off their sharing services and now I´m the only person, who have access to following links. With regards to questionable functionality of ortho files in XP12, I consider this project as obsolete. If XP12 ortho situation will not be resolved or some good soul with 26GB available on his hosting will be interested in the project until 03/2025, I will delete the data pernamently.

yOrtho4XP_Overlay_Nepal.7z
Download 33 MB hosted on Uloz.to
zOrtho4XP_+27+085_17_Kathmandu_1.3.7z
Download 4,8 GB hosted on Uloz.to
zOrtho4XP_+27+086_17_Lukla_1.2.7z
Download 5,3 GB hosted on Uloz.to
zOrtho4XP_+27+087_17_Tumlingtar_1.2.7z
Download 5,2 GB hosted on Uloz.to
zOrtho4XP_+28+086_17_Everest_1.2.7z
Download 5,1 GB hosted on Uloz.to
zOrtho4XP_+28+087_17_Riog_1.2.7z
Download 5,1 GB hosted on Uloz.to


Tyto stránky nepoužívají žádné cookies, sledovací prvky, sociální fíčury, či reklamní moduly.

This site do not use any cookies, tracking elements, social sites features, or advertisement modules.

Kontakt: willhelm(at)seznam.cz